ЦПО Рубиес е лицензиран от НАПОО център за професионално обучение с Лицензия № 200312115. Тук можете да се запишете за онлайн курс, за да получите необходимите знания, умения и документ за професионална квалификация, за избран от вас курс. Свържете се с нас на 0877141477
В.СтояновРъководител на ЦПО Рубиес

http://onlinerx365.com/viagra_brand.html Viagra Brand Generic Buy Cheapest order Antabuse pills http://rxmall-24-7.com/premarin_generic.html Premarin Generic Buy Cheapest #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar h5 {color:#232323; } #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_line_wrapper {background-color:#eeeeee; margin-bottom:20px; height: 12px;} #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_line {height: 12px;} #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_pin {bottom: 25px;}#frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_single_bar_wrapper0 h5 {text-align:left; left:5px;} #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_single_bar_wrapper0 .frb_pbar_line {background-color:#27a8e1;} #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_single_bar_wrapper0 .frb_pbar_pin {background-color:#c20909; color:#ffffff;} #frb_percentage_bar1272159399.frb_percentage_bar .frb_pbar_single_bar_wrapper0 .frb_pbar_pin:after {border-top-color:#c20909;}

Признаване на документите издадени от ЦПО Рубиес в Европа
0%
Успеваемост за реализация при завършване на курс в ЦПО Рубиес
0%

5 предимства на електронното обучение

Популярните форми, при които можете да се запишете за курс са две: онлайн обучение и офлайн (присъствено) такова. Ползите от електронно обучение,...
Read more