Готварство

Обучението за „Готвач“ ви дава възможност да се реализирате в тази сфера и да изградите дългогодишна кариера. Това е една от най-заплатените професии в България като на места нетните приходи достигат 4-цифрени суми месечно възнаграждение за професионалните готвачи.

Някои хора казват, че е необходим талант, за да практикувате тази професия. Опитът, обаче показва, че е нужно 5% талант и 95% труд – а той се изразява именно в учене и практика.

Почти на всяко едно място, където желаете да започнете работа като „Готвач“ има поставено изискване да притежавате не само опит, но и документ за професионална квалификация.

ЦПО Рубиес ви предлага възможността да се сдобиете с такъв, записвайки се за професионално обучение за „Готвач“.

При успешно преминаване на курса, ще придобиете теоретични знания, свързани с оборудването, налично в кухнята, както и предназначението му. Теми като „какви са изискванията относно обзавеждането на кухнята“, както и „как да бъдат приети и съхранявани хранителни продукти“, също са част от темите, които ще бъдат разгледани по време на обучението. Ще придобиете и теоретични знания относно извършването на подготвителни операции, свързани с преработката на хранителни продукти в кулинарните изделия. Друга важна част от обучението са теми, свързани с приготвянето и реализирането на кулинарни изделия, организацията на работното място, както и уменията за безопасна работа с различните видове машини и съоръжения, които се използват при предварителната преработка на хранителните продукти.

Въпреки, че вашата работа ще е свързана предимно с готвене, ще получите и теоретични знания относно работата с различни сервизи, което включва съдове, прибори и инструменти за хранене и приготвянето на кулинарни изделия. Спазването на санитарно-хигиенните изисквания, техниката на безопасност, както и противопожарната охрана, също са част от нещата, които ще научите по време на теоретичната част от обучението за готвач.

В курса за „Готвач“ е включена и практика, чрез която ще придобиете знания и умения относно транжирането на различни видове меса, приготвянето на сосове, супи, предястия, аламинути, ястия и десерти. Част от уменията, които ще придобиете включват още знания относно това как да фламбирате, да работите със специализирана литература и да оформяте естетически и атрактивно готовата продукция.

Разбира се, това са само част от темите, включени в курса за „Готвач“, организиран от ЦПО Рубиес.

Наименование на професионалното направление и код: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код №811
Наименование на професията и код: Готвач, код № 811070
Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: № 8110701
Степен на професионална квалификация: I-ва степен
Изисквания за записване: Основно и по-високо образование
Срок на обучение: 56 дни
Общ брой часове: 300 часа
Брой часове по теория: 150 часа
Брой часове по практика: 150 часа
Форма на обучение: онлайн
Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ
30
15
15
2. ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И ХРАНИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
30
15
15
3. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 3Х
30
15
15
4. ИКОНОМИКА И ОТЧЕТНОСТ НА ФИРМАТА
30
15
15
5. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА, ЕСТЕТИКА И ПСИХОЛОГИЯ
30
15
15
6. ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ (практика)
30
15
15
7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
30
15
15

Теория: 150 часа

Практика: 150 часа

Общо: 300 часа

Срок на обучение: 38 дни

При обучението „Готвач“ ще бъде включен материал, разделен на 7 основни части:

0. Материалознание на хранителните продукти – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Познания относно водата и минералните соли в хранителните продукти, въглехидратите, бетъчините и ензимите;
 • Познания относно мазнините и органичните киселини, както и витамините. Принципи и методи за съхранение на хранителни продукти, зеленчуци и гъби, плодове.
 • Познания свързани с зърнено-житните храни, брашонто, грис, нишесте, макаронени изделия, варива, захар, пчелен мед и глюкоза.
 • Познания относно подправките, алкалоидните продукти, прясно и кисело мляко, сирене и кашкавал, извара, сметана, млечно масло, яйца, хранителни мазнини, месо-хранителна стойност, окачествяване и съхранение, месни продукти, месо от птици и дивеч, месо от риба – хранителна стойност, окачествяване. Рибни продукти;
 • Междинен тест;

I. Технология на кулинарната продукция – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Предмет, цел и задачи на технологията;
 • Познания относно предварителната обработка на суровините от растителен произход;
 • Предварителна обработка на месо;
 • Предварителна обработка на птиците, дивеча, рибата и яйцата;
 • Цел и задачи на топлинната обработка и видовете топлинни процеси;
 • Промени на хранителните в-ва при топлинната обработка;
 • Осн. хранителни продукти. Работа с рецептурник.
 • Бульони, запръжки, застройки и видове сосове;
 • Видове гарнитури;
 • Значение и класификация на предястията. Студени предястия;
 • Характеристика, значение и класификация на супите;
 • Топли предястия;
 • Характеристика, значени и квалификация на основните ястия;
 • Безмесни ястия и месни основни ястия. Ястия от смяно месо, птиче, субпродукти и риба;
 • Аламинути приготвени чрез пържене и на скара;
 • Плодови, желирани и замразени десерти. Тестени десерти;
 • Характеристика на българската национална кухня;
 • Особености на чуждестранните кухни;

II. Хигиена на храненето и хранителното законодателство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Значение на хигиената, на храненето, дневен енергоразход. Режим на хранене;
 • Физиологични потребности от белтъчини, мазнини и въглехидрати;
 • Физиологични потребности от минерални вещества и витамини;
 • Хранене при различните възрастови и професионални групи;
 • Диетично хранене;
 • Микроорганизми, водещи до технологично желани промени. Инфекция и имунитет;
 • Микроорганизми водещи до нежелани промени и причиняващи заболявания;
 • Химични замърсители на кулинарната продукция;
 • Санитарно-хигиенни изисквания към материалната база и обзавеждането в заведенията за хранене;
 • Лична хигиена на работниците в заведенията за хранене;

III. Технологично обзавеждане на 3X – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Общи сведения за машините и апаратите;
 • Обезопасяване на машините и апаратите;
 • Механично обзавеждане. Видове машини за механ. обработка за смилане, нарязване, разбъркване и формоване на мляно месо, повърхностно набраздяване, обелване и нарязване на зеленчуци, обработка на яйчни и тестени смеси, нарязване на хляб и колбаси, смилане на кафе и подправки, миене на трапезни съдове;
 • Топлинно обзавеждане. Източници на топлина, електротоплинни апарати и спомагателни топлинни апарати;
 • Хладилно обзавеждане, агенти, машини, агрегат. Електрохладилни съоръжения;
 • Лични защитни средства и специални работни облекла. Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд;
 • Техника и безопасност при работа с механично оборудване в храненето. Безопасност при работа с ел. машини;
 • Причини за възникване на пожари в обектите и противопожарни мерки;
 • Противопожарна характеристика на използваните в производството огнеопасни вещества и материали. Основни начини, средства и уреди за гасене на пожарите и ликвидиране на авариите.;

 IV. Икономика и отчетност на фирмите – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Понятие за пазар и пазарна икономика;
 • Изхабяване и амортизация. Пасиви;
 • Работна заплата;
 • Печалба-разпределение на доходите;
 • Цени-функции. Ценообразуване;
 • Видове данъци и вноски;
 • Стопанска отчетност като информационна система;
 • Документирането-същност. Пасиви;
 • Същност и значение на инвентаризацията. Видове;
 • Калкулация-видове. Документи за калкулиране;
 • Имуществена отговорност;
 • Дисциплинарна отговорност. Нарушения и наказания.

V. Професионална етика, естетика и психология – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 •  Основи на комуникацията: разбиране, разбирателство, комуникация;
 • Комуникации в професията: разбираеми информации, въпроси и видове въпроси, сведения и указания. Типове;
 • Вербална и невербална комуникация – изкуството да се разговаря и спори. Принципите на невербалната комуникация. Техники на гледане и ръкуване;
 • Информационни и комуникационни техники: самоорганизация, убедително представяне на информация;
 • Междинен тест;

VI. Технология на кулинарната продукция (практика) – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Технология на приготвяне на сосове -студени сосове -основен майонезен сос и неговите производни;-топли сосове-основен тъмен сос, сосове с мляко и сметана;
 • Технология на приготвяне на предястията: студени предястия, салати, кулинарни коктейли, желирани предястия, топли предястия – огретени, суфлета, пудинги;
 • Технология на приготвяне на бульони,консумета и варени-студени супи. Технология на приготвяне на супи със запръжка, със застройка, комбинирани. Пюре супи, крем супи;
 • Технология на приготвяне на основни ястия-безмесни ястия: яхнии, гювечи, плакии; -пълнени зеленчуци, сарми, мусаки и каши; -месни ястия: яхнии, гювечи, рагу,фрикасета, каши; -кебапи, гулаши, руладини, котлети; -ястия от смляно месо: сарми, мусаки, пълнени зеленчуци, кюфтета, рула;
 • Технология на приготвяне на десерти;
 • Аламинути от бон-филе, контра-филе, шол, ябълка, аламинути на скара;
 • Ястия от българска национална кухня и от чуждестранна кухня;
 • Междинен текст;
 • Изложба и дегустация на приготвени ястия и специалитети от участниците в курса “ГОТВАЧ”, изучавани в програмата;

VII. Производствена практика

Обучението завършва с преминаването на теоретичен и практически изпит по специалността. При успешно преминаване, ще получите професионална квалификация и сертификат за успешно завършен курс, удостоверяващ придобитите знания и умения по време на курса.

Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс

[Total: 3    Average: 3.7/5]