Курс за производства на месо

Записвайки се за професионален курс, за „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“, вие ще имате възможността да получите професионална квалификация, която да ви помогне да се реализирате в тази сфера.

В курса, организиран от ЦПО Рубиес, имате възможност да получите всички необходими знания и умения, за да се справите отлично не само откъм теория, но и откъм практика със задълженията си в тази фера, на работното място.

По време на онлайн обучението, ще имате възможност да изучавате материал, който включва запознаване със суровинната и материално-техническа база. Ще получите и още теоретични знания, относно осн. качествени показатели на различни суровини, както и материал относно особеностите при съхранението и преработката им. Друга важна част от курса включва изучаването на особеностите и у-вото, както и принципа на действитено, на дадените машини, апарати и разбира се – съоръжения.

Подготовката свързана със пускане, спиране, работа и контрол на работата на апаратите, машините и различните съоръжения изисква знанието на определени правила, свързани с нея. Те ще бъдат придобити по време на курса. Също така ще се запознаете и с правилата, налични за безопасна работа, както и какви са основните изисквания, които има към даден готов продукт.

Освен теория, обучението включва и практически занятия. Благодарение на курса за „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“, организиран от ЦПО Рубиес, ще имате възможност да се научите да използвате технологичната и техническа информация, да поддържате оптималните технологични параметри, както и други дейности. Например, преценяване качеството на различните материали и суровини, полуфабрикати и готов продукт. Безопасното обслужване на машините и съоръженията, както и прилагането на изискуемите хигиенни норми също е включено в практическата част от курса.

Наименование на професионалното направление и код: Производство на храни и напитки, код №541

Наименование на професията и код: Оператор в хранително-вкусовата промишленост, код № 541020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Производство на месо, месни продукти и риба, код: №5410203

Степен на професионална квалификация: II-ва степен

Изисквания за записване: минимум Основно образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
30
15
15
2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
30
15
15

Теория: 150 часа Практика: 150 часа Общо: 300 часа Срок на обучение: 38 дни

При обучението „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ ще бъде включен материал, разделен на 2 основни части:

I. Обща задължителна професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Хигиена на храните и хранителното законодателство;
  • Икономика;
  • Здравословни и безопасни условия на труд;

II. Отраслова задължителна професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Технология на специалността;
  • Технологично обзавеждане;

Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс
[Total: 1    Average: 5/5]