Учебен център Рубиес Транс, може да Ви бъде полезен в организиране и провеждане на курс за професионално обучение по следните специалности:
1. „Шивач„- „Шивачество първа степен на професионална квалификация
2. „Камериер„- „Хотелиерство“ първа степен на професионална квалификация
3. “Готвач”- Производство на кулинарни изделия и напитки”втора степен на професионална квалификация
4. Сервитьор-барман– “Обслужване на заведения в обществено хранене” втора степен на професионална квалификация
5. Професия “Бижутер”Специалност “Бижутерия”, втора степен на професионална квалификация
6. Професия “Продавач-консултант Специалност “Продавач-консултант”, втора степен на професионална квалификация
7. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” Специалност “Малък и среден бизнес” втора степен на професионална квалификация
8. Професия “Оператор в хранително – вкусовата промишленост” Специалност “Производство на месо, месни продукти и риба” втора степен на професионална квалификация; „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки„, втора степен на професионална квалификация; “Хлебар – сладкар”; “Производство на хляб и хлебни изделия” втора степен на професионална квалификация; “Производство на сладкарски изделия”втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Строител” Специалности: “Кофражи” втора степен на професионална квалификация;
10. “Армировка и бетон” втора степен на професионална квалификация; “Мазилки и шпакловки” втора степен на професионална квалификация; “Зидария” втора степен на професионална квалификация; “Вътрешни облицовки и настилки” втора степен на професионална квалификация; “Външни облицовки и настилки” втора степен на професионална квалификация; “Бояджийски работи” втора степен на професионална квалификация; „Строително дърводелство“ втора степен на професионална квалификация; „Строително тенекеджийство“ втора степен на професионална квалификация
11. Професия “Строител – монтажник” Специалности: “Сухо строителство” втора степен на професионална квалификация; ”Дограма и стъклопоставяне” втора степен на професионална квалификация
12. Професия “Техник – растениевъд” Специалност ”Зеленчукопроизводство” трета степен на професионална квалификация
13. Професия “Техник – животновъд” Специалност “Пчеларство и бубарство” трета степен на професионална квалификация
14. Професия “Животновъд” Специалност “Животновъдство” първа и втора степен на професионална квалификация (отменена)
15. Професия “Фермер” Специалност “Земеделец” втора степен на професионална квалификация (отменена)
16. Професия “Озеленител” Специалност “Цветарство”първа и втора степен на професионална квалификация
17. Професия “Работник в горското стопанство” Специалност ”Билкарство” първа степен на професионална квалификация
18. Професия “Рибовъд” Специалност ”Рибовъдство” трета степен на професионална квалификация
19. Професия “Хотелиер” Специалност ”Организация на хотелиерството”трета степен на професионална квалификация
20. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност” Специалност ”Селски туризъм” трета степен на професионална квалификация.
21. Професия: 344030 Оперативен счетоводител, Специалност: 3440301 Оперативно счетоводство
22. Професия: 345100 Оператор на компютър, Специалност: 3451001 Текстообработване
23. Професия: 525120 Работник по транспортна техника, Специалност: 5251201 Автобояджийство
24. Професия: 525120 Работник по транспортна техника, Специалност: 5251202 Автотенекеджийство
25. Професия: 543090 Работник в дървообработването, Специалност: 5430901 Производство на фасонирани материали
27. Професия: 543090 Работник в дървообработването, Специалност: 5430906 Производство на мебели
28. Професия: 582080 Помощник в строителството, Специалност: 5820801 Основни и довършителни работи
29. Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, Специалност: 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
31. Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, Специалност: 5820502 Външни ВиК мрежи
33. Професия: 621120 Работник в животновъдството, Специалност: 6211201 Говедовъдство и биволовъдство
34. Професия: 621050 Животновъд, Специалност: 6210507 Пчеларство
35. Професия: 622030 Работник в озеленяването, Специалност: 6220301 Озеленяване и цветарство
36. Професия: 762020 Сътрудник социални дейности, Специалност: 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
37. Професия: 762020 Сътрудник социални дейности, Специалност: 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични физически и сензорни увреждания
38. Професия: 815010 Фризьор, Специалност: 8150101 Фризьорство

[Total: 8    Average: 3.9/5]