ЦПО Рубиес се е доказал като сигурен партньор в проекти със заложено обучение. Ние сме в готовност за коопериране във Вашия проект като обучаваща организация.

ЦПО Рубиес организира курсове:

  • Групово обучение за придобиване на професионална квалификация на работещи лица по чл. 40 от закона за професионалното образование и обучение;
  • Групово обучение на лица за придобиване на професионална квалификация;
  •  Индивидуален или групов изпит по теория и практика на лица работещи повече от шест месеца по специалността, за придобиване на професионална квалификация по чл. 40 от закона за професионалното образование и обучение;

След успешно издържан изпит се издава удостоверение за професионално обучение на МОН. Удостоверението се признава в чужбина.

[Total: 2    Average: 4.5/5]