Озеленяване

В курса за „Озеленяване и цветарство“ е включен материал, свързан с биологичните, а също и морфологичните особености на цветята. Също така, ще изучавате основните културни цветя за открити площи – различни видове, за водни площи, цветните култури и дървестно-храстови растения за закрити площи.

Организацията на цветопроизводството, начините на размножаване и агротехниката, грижите за разсадите и културите на постоянно място са други теми, които са включени в теоретичната подготовка от курса.

Предвидена е и практика, чрез която дадения курсист ще трябва да може да разпознава основните видове цветни култури. Добиването на семенни или пък вегетативни материали за размножаването им, подготвянето на почвени смески, както и местата за пикиране, засяване и засаждане, грижи за растенията и др. са част от темите, които са включени като практически занятия в програмата за курса.

При успешно завършване на курса „Озеленяване и цветарство“ ще получите сертификат, според изискванията на НАПОО и ще имате възможност да започнете работа по специалността, благодарение на придобитите знания, практически умения и опит в тази сфера.

Наименование на професионалното направление и код: Градинарство (паркове и градини), код №621

Наименование на професията и код: Работник в озеленяването, код № 622030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Озеленяване и цветарство, код: № 6220301

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: Минимум основно образование или завършен клас от основно образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
150
75
75
2. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
150
75
75

При обучението „Животновъд“ ще бъде включен материал, разделен на 11 основни части:

I. Теоретично обучение – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Въведение – исторически преглед в използване на цветята в древността. Изкуството за аранжиране “Икебана” от Япония. Приложение на цветята в озеленяването на открито, вътрешния интериор. Теория на колорита;
 • Биологична и морфологична особеност на цветята;
 • Отношение на цветните култури към факторите на външната среда –температура, светлина, вода, въздушен режим, почва;
 • Организация на цветопроизводно стопанство;
 • Размножаване и агротехника. Размножаване чрез семена. Засяване;
 • Техника при цветопроизводството – машини за култивиране, рязане, пикиране;
 • Вегетативно размножаване;
 • Грижи за разсадите. Пикиране, каляване, засаждане в открити площи, засаждане в саксия, подмяна на точва при възрастни саксийни растения. Разреждане едногодишни, многогодишни и саксийни;
 • Грижи за цветята. Поливане. Оросяване. Други грижи за цветята;
 • Подреждане на цветята-икебана;
 • Форсиране на цветя – основна цел. Семепроизводство – задачи, изходни материали, селекция;
 • Култури за открити площи. Цъфтящи култури с най-често използвани цветя;
 • Култури за открити площи;
 • Култури за открити площи;
 • Листнодекоратевни за открити площи;
 • Декоративни растения от други семейства;
 • Увивни катерливи и пълзящи култури;
 • Култури за водни площи;
 • Култури за сух цвят;
 • Цъфтящи храсти за закрити площи;
 • Листнодекоративни дървесни и храстови растения;
 • Обобщение и информация за други нови видове в цветопроизводството и озеленяването на открито и вътрешни интериори, като рододендрони, камелии, кактуси, орхидеи, калагея, алстромелия, рози и др.Отглеждане на растения миниатюри “Бонзай”;

ІІ. Практически занятия по учебната програма, учебно-производствена практика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Организация на цветопроизводното стопанство;
 • Размножаване и агротехника;
 • Вегетативно размножаване;
 • Грижи за разсадите;
 • Грижи за цветята;
 • Форсиране на цветя,семепроизводство;
 • Култури за открити площи;
 • Листно-декоративни за открити площи;
 • Декоративни растения от други семейства;
 • Увивни, катерични и грудкови култури;
 • Култури за водни площи и крайпоточни растения;
 • Култури за сух цвят,цъфтящи култури за закрити площи;
 •  Тревисти декоративни за закрити площи;
 • Листнодекоративни дървестни и храстови растения;
 • Нови видове в цветопроизводството;

III. Избираема професионална подготовка


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс