Курс за Хотелиер

Курсът за „Хотелиер“ има за цел да ви обучи да придобиете умения за организирането и провеждането на цялостната дейност, свързана с хотела. Освен това ще придобиете умения за упражняване на контрол за изпълнението на бизнес плана, функциите и задачите, както и за спазването на стандартите и качеството на туристическите услуги.

Организирането, управляването и контролирането на труда, на хотелиерският персонал като цяло и по отделни звена, както и организирането на маркетингови проучвания и реклама на хотела също изисква наличие на специални умения, които ще бъдат усвоени по време на професионалният курс за Хотелиер.

В обучението са включени още уроци относно осигуряване поддържането на материално-техническа база, както и координиране на работата и изпълнението на задачите, на отделните сектори в хотелския комплекс. Познаването и прилагането на технологията на производството, предлагането и продажбата на хотелиерски продукт също е част темите, които ще бъдат разгледани по време на курса.

Това са само част от материалите, за които ще бъдете обучени в професионалният курс за Хотелиер.

Наименование на професионалното направление и код: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код №811

Наименование на професията и код: Хотелиер, код № 811010

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификацияОрганизация на хотелиерството, код: № 8110101

Степен на професионална квалификация: III-ва степен

Изисквания за записване: минимум завършен 7-ми клас или Основно образование.

Срок на обучение: 56 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. ТЕОРИЯ
30
15
15
2. ПРАКТИКА
30
15
15

Теория: 150 часа

Практика: 150 часа

Общо: 300 часа

Срок на обучение: 38 дни

При обучението „Сервитьор-барман“ ще бъде включен материал, разделен на 10 основни части:

I. Теория – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Управление на хотелиерството;
 • Организация и технология на хотелиерството;
 • Материално-техническа база на хотелиерския комплекс;
 • Маркетинг, реклама и информация на хотела;
 • Управление на човешките ресурси в хотела;
 • Култура на хотелиерското обслужване;
 • Функции, задачи, права и отговорности на управителя на хотел;
 • Икономика, финанси и отчетност на хотела;
 • Екология, условия и безопасност на труда;
 • Чужд език;

II. Практика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Управление на хотелиерството;
 • Организация и технология на хотелиерството;
 • Материално-техническа база на хотелския комплекс;
 • Маркетинг, реклама и информация на хотела;
 • Управление на човешките ресурси в хотела;
 • Култура на хотелиерското обслужване;
 • Функции, задачи, права и отговорности на управителя на хотел
 • Икономика, финанси и отчетност на хотела;
 • Екология, условия и безопасност на труда;
 • Чужд език;

Методологията на обучение включва равен брой теоретични лекции и практика – по 150 часа, общо 300 часа за целия курс.

Къде се провежда“]Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс
[Total: 4    Average: 4/5]