Курс за оператор на компютър

Компютрите са се превърнали в неизменна част от нашето ежедневие. Днес, почти всички видове дейности са свързани с употребата на компютър. Дори държавните институции вече работят изцяло с компютри, обработвайки информацията именно по електронен път.

Към днешна дата липсата на компютър или интернет връзка е немислимо!

Именно поради широкото разпространение на компютрите не само лично, но и в бизнес план, налага като изискване при кандидатстване за работа, наличието на компютърна грамотност.

Чрез курса „Оператор на компютър“, имате възможност да получите именно компютърна грамотност.

Важно е да умеете да работите с основните програми като офис пакета на Майкрософт, например. Писането, обработката, форматирането и запаметяването на текстове е едно от основните умения, свързани с компютъра, които трябва да имате. Освен това, за да умеете да работите с различни програми в Windows или да извършвате определени операции в тях, първо е необходимо да знаете значението на някои основни термини, както и да имате умения относно работата със самия Windows. Например как се стартира, как се зарежда програма, работа с папки, файлове и др.

Това са част от темите, които ще бъдат и включени в курса „Оператор на компютър“, организиран от ЦПО Рубиес.

Наименование на професионалното направление и код: Стопанско управление и администрация, код №345

Наименование на професията и код: Оператор на компютър, код № 345100

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Текстообработване, код: № 3451001

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: Средно и по-високо образование

Срок на обучение: 56 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 95 часа

Брой часове по практика: 205 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. ТИПОВЕ ФАЙЛОВЕ И ДИРЕКТОРИИ 60 30 30
2. ВИДОВЕ КОМАНДИ И НАСТРОЙКИ В WINDOWS 60 30 30
3. РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ И ТЕКСТОВ РЕДАКТОР (EXCEL, WORD) 60 30 30
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИ С МНОГОЗАДАЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА И INTERNET 60 30 30
5. ОХРАНА НА ТРУДА И ППО 60 30 30

Теория: 150 часа

Практика: 150 часа

Общо: 300 часа (20 дни)

При обучението „Оператор на компютър“ ще бъде включен материал, разделен на пет основни части:

I. Типове файлове и директории – темите, които ще бъдат разгледани тук са:

 • Основни сведения за информатиката;
 • Мерни единици, термини и определения;
 • Техническо и логическо устройство на компютъра;
 • Организация на информацията в компютъра;
 • Понятие за файлове и директории;

Тези теми ще бъдат разгледани в рамките на 6 часа теория и 14 часа практика -> общо: 20 часа включени лекции и практическо обучение.

II.  Видове команди и настройки в Windows

 • Запознаване с Windows – графичен и потребителски интерфейс;
 • Икони за бърз достъп;
 • Управление с мишка;
 • Windows Explorer;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Меню Start;
 • Програма Paint;
 • Минимизиране на от клавиатурата;
 • Писане в Word Pad;
 • Папка My Documents;
 • Затваряне на програми;
 • Изключване на Windows;
 • Меню Documents;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • My computer;
 • Работна площ Desktop;
 • Преименуване на обект;
 • Йерархия на папки и други обекти;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Папка Windows;
 • Дискови устройства;
 • Форматиране на дискета;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Настройка на работната площ;
 • Характеристики на екрана;
 • ScreenSaver;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Указател външен вид;
 • Дата и час;
 • Инсталиране на екранни програми;
 • Музика от CD-ROM устройство;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Потребителски интерфейс;
 • Икони за бръз достъп в меню Start;
 • Автоматично стартиране на програми;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Име и място на файловете;
 • Копиране и изтриване на файлове;
 • Clipboard;
 • Мишка, клавиши и файлове;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Поддръжка на диска;
 • Дефрагментиране;
 • Резервни копия за сигурност;
 • Инсталиране на нови програми;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Control Panel;
 • Настройки (лекция);
 • Упражнение;
 • Настройки на принтер (лекция); Отпечатване с принтер (упражнение);

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

Всички тези теми от II раздел ще бъдат разгледани в рамките на 18 часа теория и 42 часа практика -> общо: 60 часа включени лекции и упражнения.

III. Работа с Microsoft Word

 • Запознаване с Microsoft Word;
 • Преглед на програмата;
 • Заглавна лента;
 • Лента с менюта и командна лента;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Настройка на страница и печат;
 • Шрифтове;
 • Проверка на правописа и таблици;

Методологията на обучение, която се използва за тези теми включва лекции и упражнения.

 • Коригиране и форматиране;

Методологията на обучение, която се използва за тази тема включва лекции и упражнения.

 • Word Art;

Всички теми от III раздел ще бъдат разгледани в рамките на 95 часа теория и 205 часа практика -> общо: 300 часа включени лекции и упражнения.

IV. Работа с Microsoft Excel

V. Охрана на труда и ППО


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс
[Total: 7    Average: 4.3/5]