Билки

Искате ли да опознаете билките и техните лечебни свойства?

Ако отговорът е „Да!”, значи този курс е точно за вас.

Научете се да разпознавате морфологията на растенията и процеса по разпознаване и бране.

Курсът по Билкарство от Рубиес ще ви научи как да разпознавате диворастящите растения и етеричномаслените култури. Също така по време на обучението ще се запознаете с различните технологии на култивиране, включващи технологичните операции и механизацията по отглеждането.

Един от най-важните процеси при създаването на мехлеми, чайове, тинктури и др. е свързан с добива на билките, от който се приготвят лечебните и козметични средства. Той се осъществява посредством билкосъбирането. Този процес изисква наличието на професионални знания, за да се постигне ефективност и прецизност при изпълнението.  Как точно се извършва билкосъбирането може да научите от курса на Рубиес – по Билкарство. Охрана на труда и ППО също са част от материала, който ще изучавате по време на курса за Билкарство в Рубиес.

Освен теория е включена и практика към обучението. По времето на обучението ще бъдат използвана мултимедия.

Наименование на професионалното направление и код: Горско стопанство, код № 623

Наименование на професията и код: Работник горското стопанство, код № 623060

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Билкарство, код: № 6230604

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Срок на обучение: 3 месеца

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 130 часа

Брой часове по практика: 170 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна

Организационна форма: квалификационен курс

 УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
130 часа
170 часа
1. БОТАНИКА (Теория)
15
15
0
2. БОТАНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БИЛКИТЕ (Теория)
65
65
0
3. ТЕХНОЛОГИИ НА КУЛТИВИРАНЕ (Теория)
20
20
0
4. БИЛКОСЪБИРАНЕ (Теория)
15
15
0
5. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (Теория)
5
5
0
6. ОХРАНА НА ТРУДА И ППО (Теория)
10
10
0
7. ПРАКТИКА (Учебна практика)
170
0
170

При обучението „Билкарство“ ще бъде включен теоретичен материал и практика, разделен на два материала, включващи теоретична и практическа част.

I. Теория – темите, които ще бъдат разгледани са:

1. Ботаника

 • Вегетативни органи на растенията;
 • Размножителни органи;
 • Обмяна на веществата;
 • Систематика на растенията

2. Ботанически характеристики и биологични особености на билките

 • Народната медицина през вековете и днес;
 • Диворастящи лечебни растения;
 • Етеричномаслени култури;

3. Технологии на култивиране

 • Основни технологични операции – избор на място, обработка на почвата , размножаване, грижи за растенията, прибиране;
 • Механизация на отглеждането – почвообработващи машини, сеялки, машини за растителна защита, машини за торене, оранжерии;

4. Билкосъбиране

 • Начини и време. Календар за бране на билки;
 • Сушени на билките . Начини и съоръжения;
 • Опаковане на билки и видове амбалаж;
 • Съхраняване и транспортиране на билките;
 • Вредители по складираните билки и борбата с тях;
 • Качество на билките и начини за определяне;
 • Приемане и предаване на билките;

5. Законодателство

 • Законодателство и околна среда. Влияние на неправилното събиране на билки върху околната среда;
 • Защитени от закона растения;
 • Законодателството при нарушения. Санкции предвидени от закона;
 • Изисквания на БДС и международни стандарти за съхраняване качествата на билките;

6. Охрана на труда и ППО

 • Условия на труд. Трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Отравяния с билки при бране, пречистване и заготовка;
 • Правила за безопасна работа с машини, инструменти и съоръжения;
 • Правила за безопасна работа с торове и химически препарати;
 • Причини за възникване на пожар. Основни начини и средства за гасене на пожари;

II. Практика – темите, които ще бъдат разгледани са:

1. Билкарство

 • Разучаване на билките;
 • Определяне на:
  – видов и сортов състав;
  – биологични особености;
  – разпространение;
  – технологии на отглеждане;

2. Билкосъбиране

 • Разучаване календара за бране на билки;
 • Участие в бране, сушене, окачествяване, пакетиране и съхранение на билки;
 • Разучаване на съоръженията за сушене, складиране и пакетиране;

Обучението ще се проведе в гр. София, Бест Уестърн Хотел Експо, Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 149, на  15, 16 и 17 април 2016г. (Приключен)

Повече информация за курс Лечебни растения, програма и лектори, можете да видите в сайта на Хербалкан.

За записвания и информация: 0878818833

 

Записване за курс